Bộ ghế ăn Hoàng gia bọc nhung

 

Mô tả

Gỗ mun

Bộ 8 ghế

1 bàn bầu dục