Sơn ARiA EOS: Cùng ngành gỗ bảo vệ môi trường Trong công nghiệp gỗ, các loại vật liệu hay phụ tùng như keo gắn gỗ, các loại sơn giữ vai trò rất quan trọng trong chế biến gỗ xuất khẩu, như làm đồ gỗ nội ngoại thất, mỹ nghệ, mây tre đan, góp phần tăng giá trị của sản phẩm gỗ. Vì vậy, cần

Leave a Reply