Giường trơn đời mới

 

Mô tả

Giường trơn hiện đại

kt 180 x 200

gỗ hương