Bộ bàn ghế ăn

 

 

Mô tả

Bộ bàn ghế ăn hoa lá Tây kiểu Pháp

Gỗ mun Nam Mỹ 

Bộ 8 ghế 1 bàn