Tranh Vinh quy bái tổ

 

Mô tả

Tranh Vinh quy bái tổ 

đục tay  

kích thước 87 x 147 

gỗ hương