Tranh thuận buồm xuôi gió

 

Mô tả

kích thước 2170×870 x50

gỗ hương đá nam phi